logo
드로우홀릭 더베이직

1/24일 서울상경투쟁

2018.01.25 16:54:28 조회 수 1143 추천 수 0

◆ 1월 24일 서울상경투쟁

- 금호타이어 자구계획안 폐기

- 구조조정 저지 전합원 총파업

- 총력투쟁 서울상경투쟁

- 산업은행 본점 결의대회 및 금속노조 신년투쟁 선포식24일상경투쟁 (13).JPG 24일상경투쟁 (19).JPG 24일상경투쟁 (15).JPG 24일상경투쟁 (1).jpeg 24일상경투쟁 (1).JPG 24일상경투쟁 (2).JPG 24일상경투쟁 (3).JPG 24일상경투쟁 (4).JPG 24일상경투쟁 (5).JPG 24일상경투쟁 (6).JPG 24일상경투쟁 (7).JPG 24일상경투쟁 (8).JPG 24일상경투쟁 (9).JPG 24일상경투쟁 (10).JPG 24일상경투쟁 (11).JPG 24일상경투쟁 (16).JPG 24일상경투쟁 (17).JPG 24일상경투쟁 (18).JPG 20180124_110318.jpg 20180124_113045.jpg 20180124_114259.jpg 20180124_114321.jpg 20180124_115404.jpg 20180124_121840.jpg

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수